ทดลองใช้งาน Kiloview NDI Multiview Player (Beta)

ปกติผมใช้ NDI Studio Monitor ในการ Preview ภาพจาก NDI แต่พบปัญหาดูได้หน้าจอละ 1 Source พอดีทาง Kiloview ส่งอีเมลตัวผลิตภัณฑ์ NDI Multiview Player มาให้ทดลองใช้งาน

ดาวน์โหลด Kiloview Multiview Player และติดตั้งตามขั้นตอนได้เลยครับ

กดยอมรับข้อตกลง

ขั้นตอนต่อไปทำการลงทะเบียนเพื่อรับ Verification code

หน้าจอหลักของ Kiloview Multiview ในการเริ่มใช้งานให้คลิกขวาหรือกดปุ่ม 3 ขีด ด้านบนขวาเพื่อเปิดหน้า Settings

กด Tab Main แล้วเลือก Layout ที่ต้องการ ด้านขวาจะเป็นส่วน Discovery ตัวโปรแกรมจะทำการ Scan หา NDI ที่อยู่ภายใน Network จากนั้นให้เราจับลาก NDI ที่ต้องการมาวางใน Windows ได้เลยครับ

หน้าจอ Multiview ก็จะแสดงภาพที่มาจาก NDI สามารถเลือก Mute หรือแสดง VU Meter ได้ด้วยนะครับ

ตัวอย่างการแสดงภาพของ Source ต่างๆ ครับ

  • vMix Desktop Capture
  • NDI HX Camera
  • OBS NDI Output
  • Skype

เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับการทดลองใช้งาน Kiloview NDI Multiview Player

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top