ส่งภาพจาก OBS เครื่องนึงไปยัง OBS อีกเครื่องนึง ด้วย SRT

ปกติแล้วในการส่งภาพจากเครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึง เราอาจจะใช้ vMix Desktop Capture for NDI ในการดึงหน้าจอหรือ NDI Output ส่งออกจากตัว OBS แต่ถ้าเราไม่อยากติดตั้งโปรแกรมหรือ Plugin ล่ะครับ เราจะสามารถส่งภาพไปยังอีกเครื่องนึงได้อย่างไร ?

บทความนี้เราจะมาใช้ Custom FFmpeg Record output ด้วย SRT Protocol ส่งภาพออกไป เราจะมาตั้งค่าที่เครื่องรับกันก่อนนะครับ

ภาพรวมของระบบ

ตั้งค่าเครื่องรับ (Receive srt stream)

ตรวจสอบ IP Address ของเครื่องรับ

เปิด OBS ขึ้นมา กด Add Source Media นะครับ

เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกให้หมดเลยนะครับ
ช่อง Input ตรงไอพีให้ใส่เป็นไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องรับของแต่ละท่านนะครับ

 • Input : srt://192.168.1.106:10000?mode=listener

กดเพิ่ม Media Source แล้วให้กด Ctrl + F เพื่อให้ภาพแสดงเต็มหน้าจอนะครับ

เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับการตั้งค่าเครื่องรับ

OBS เครื่องส่ง Encoder กับ OBS เครื่องรับ Receive จะต้องอยู่ภายใน Network เดียวกันนะครับ

ตั้งค่าเครื่องส่ง (Encoders)

เปิด OBS ขึ้นมา กด Settings เลือกเมนู Output นะครับ

การตั้งค่า

 • เปลี่ยน Output Mode เป็น Advanced
 • คลิก Tab Recording
 • Type : เลือกเป็น Custom Output (FFmpeg)
 • FFmpeg Output Type : เลือกเป็น Output to URL
 • File Path or URL : srt://192.168.1.106:10000 (ไอพีเครื่องรับของแต่ละท่าน)
 • Container Format : mpegts
 • Muxer Settings : สามารถเป็นค่าว่างได้ แต่ถ้าต้องการตั้งค่า สามารถดูได้ที่ http://ffmpeg.org/ffmpeg-formats.html#mpegts-1
 • Video Bitrate : 2800 Kbps (ปรับเปลี่ยนตามที่ท่านต้องการได้นะครับ)
 • Keyframe interval (frames) : 0 (ผมใส่ 0 ไปก่อนนะครับเพื่อให้เป็น default)
 • ติ๊กเครื่องหมายถูก Show all codecs
 • Video Encoder : libx264
 • Audio Bitrate : 128 kbps
 • Audio Encoder : acc

ตั้งค่าเสร็จแล้ว กด OK ครับ

กด Start Recording ได้เลยครับ

หน้าจอเครื่องส่ง

หน้าจอเครื่องรับ

เสร็จเรียบร้อยครับ จากการทดสอบจะมี Latency ประมาณ 2 วินาทีนะครับ อาจจะเป็นเพราะเครื่องที่ใช้ทดสอบ Network เป็นความเร็ว 100 mbps และขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องส่งด้วยนะครับ

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top