นำภาพและเสียงจากเครื่องอื่น เข้า OBS โดยไม่ต้องใช้ Capture Card

หลายคนๆ คงอยากดึงหน้าจอเครื่องอื่นเข้ามาที่ OBS ไม่ว่าจะเป็นการดึง Powerpoint ของท่านวิทยากที่ท่านกำลังบรรยายหรือดึงหน้าจอเครื่องที่เล่นเกมเข้ามาที่ใช้ OBS ทำการ Streaming มาเริ่มกันเลยครับ

ภาพรวมของระบบ

เครื่องวิทยากรหรือเครื่องที่เล่นเกม

ดาวน์โหลด vMix Desktop Capture for NDI

https://www.vmix.com/ndi/

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows และ MacOS นะครับ

แตกไฟล์ และ ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ vMixDesktopCapture.exe นะครับ

หน้าตาโปรแกรมครับ

สามารถกดปุ่ม Setting เพื่อตั้งค่าเรื่องเสียงหรือเฟรมเรทได้ด้วยนะครับ

เปิดPowerpoint หรือเปิดเกมเล่นได้เลยครับ
ในส่วนของเครื่องวิทยากรหรือเครื่องที่เล่นเกมเสร็จเรียบร้อยครับ

เครื่องวิทยากรหรือเครื่องเล่นเกม กับ เครื่อง OBS ที่จะใช้ Streaming จะต้องอยู่ภายใน Network เดียวกันนะครับ

เครื่อง OBS ที่ใช้ Streaming

ติดตั้ง OBS NDI Plugin ก่อนนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถดูวิธีการติดตั้ง ได้ที่ https://sideproject.in.th/blog/how-to-install-ndi-plugin-for-obs-studio/

เปิด OBS แล้ว Add Source เป็น NDI Source นะครับ

เลือก Source name เป็นชื่อ Hostname (Display1) นะครับ

OBS ก็จะดึงภาพจากเครื่องวิทยากรหรือเครื่องที่เล่นเกมมาแสดงครับ

เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับการนำภาพและเสียงจากเครื่องอื่น เข้า OBS โดยไม่ต้องใช้ Capture Card ^^

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top