สร้างตัวนับเวลาถอยหลังเข้า Live Streaming กันเถอะ

บางครั้งเราอาจจะทำตัวนับเวลาถอยหลังเพื่อเตรียมตัว ถือเป็นการทดสอบระบบภาพและเสียงไปในตัว และเป็นการรอผู้ชมเข้ามาในรายการที่เรากำลัง Live Streaming

การใช้งาน Scripts-Countdown

เปิด OBS ขึ้นให้ กด Add Source Text นะครับ

ตั้งชื่อ Source สมมติผมตั้งชื่อ 30min นะครับ

เลือกฟอนต์ / สี / ขนาด ตามที่ต้องการนะครับ แล้วกด OK ครับ

จัดตำแหน่งตามที่ต้องการครับ

คลิกที่เมนู Tools > Scripts

เลือก Tab Scripts แล้วกดเครื่องหมาย +

เลือกไฟล์ countdown.lua

คลิก countdown.lua ตรง Loaded Script 1 ครั้ง

  • Duration (minutes) : 30 (ใส่เวลาที่ท่านต้องการนับถอยหลังนะครับ)
  • Text Source : 30min (ชื่อ Source ที่เราตั้งชื่อไว้)
  • Final Text : ข้อความที่ต้องการแสดงหลังจากจบการ Countdown

ข้อความ Countdown จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขนับถอยหลังครับ

เสร็จเรียบร้อยครับ

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top