ทำปุ่ม Start/Stop Recording ด้วย Command line tool

พอดีมีพี่ท่านนึงทักมาทาง Inbox ว่าจะใช้ OBS เป็นเครื่องอัด VDO แต่อยากให้เห็นแค่ปุ่ม recording ปุ่มเดียวได้ไหม เพราะถ้าใช้หลายคนจะได้ไม่สับสน ลองหาข้อมูลไปเจอตัว Command line tool น่าจะนำมาประยุกต์ใช้งานได้

ปกติแล้วถ้าเราเอา Docks ออกทั้งหมด แต่ในส่วนของ Controls จะยังมีปุ่ม Start Streaming / Studio Mode / Settings/ Exit ซึ่งไม่สามารถเอาออกได้ บทความนี้เราจะลองมาทำให้ OBS มีแค่ปุ่ม Start/Stop Recording กันครับ

ดาวน์โหลด Plug-in

Command line tool for obs-websocket plugin (Windows)

https://obsproject.com/forum/resources/command-line-tool-for-obs-websocket-plugin-windows.615/

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้เราแตกไฟล์ออกมานะครับ ลองดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ OBSCommand.exe จะเจอตัวอย่างคำสั่งต่างๆ โดยคำสั่งเหล่านี้จะทำงานผ่าน obs-websocket plugin สามารถดูวิธีติดตั้งและวิธีการใช้งาน ได้ที่บทความ เปลี่ยน Scenes ให้ได้ดั่งใจด้วย Vision Mixer for OBS Studio นะครับ

ต่อไปเราจะมาสร้าง Batch File กันครับ เปิด Notepad ขึ้นมาแล้วคัดลอกคำสั่งด้านล่างบันทึกเป็น .bat ไว้ใน Folder OBSCommand นะครับ

start.bat

@echo off
OBSCommand.exe /server=127.0.0.1:4444 /startrecording

stop.bat

@echo off
OBSCommand.exe /server=127.0.0.1:4444 /stoprecording

จากนั้นเราจะมาทำปุ่ม Start/Stop Recording กันครับ ให้เปิด Notepad ขึ้นมาแล้วคัดลอกโค้ดด้านล่างแล้วบันทึกเป็นไฟล์ index.php ไว้ใน Folder OBSCommand เช่นเดียวกันนะครับ

<?php 
	if (isset($_POST['start'])) { 
		exec('start.bat'); 
	} 
    if (isset($_POST['stop'])) { 
		exec('stop.bat'); 
	} 
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>OBS Record Control</title>
		<style>
			body {
				background-color: #3A393A;
				color: #D2D2D2;
			}
			button {
				background-color: #4C4C4C;
				color: whitesmoke;
				font-size: 11px;
				outline: none;
				border: none;
				border-radius: 4px;
				margin-bottom: 10px;
				padding: 0px 25px 0px 25px;
				line-height: 21px;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<form action="" method="post">
			<center>
				<button type="submit" name="start">Start Recording</button><br>
				<button type="submit" name="stop">Stop Recording</button>
			</center>
		</form>
	</body>
</html>

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

https://drive.google.com/file/d/1v-rrMMcivfX5ErPHJqQ6cv-X0FKW8xUk/view?usp=sharing

ติดตั้ง Web Server

ให้เราติดตั้งโปรแกรม XAMPP หรือ Laragon และนำ Folder OBSCommand ไปวางที่ Root WWW นะครับ

กดปุ่ม Start Service Apache ครับ

ถ้าท่านใดอยากให้ XAMPP ทำงานเมื่อเปิดเครื่องให้กดปุ่ม Config นะครับ

  • ติ๊กถูก : Apache
  • ติ๊กถูก : Start Control Panel Minimized
  • กดปุ่ม : Save

เพิ่มโปรแกรม XAMPP ลงใน Startup ของ Windows ให้ กดปุ่ม “Windows + R” พิมพ์คำสั่ง “shell:startup” นะครับ

ให้ทำการ Copy Shortcuts ของโปรแกรม XAMPP ไปวางใน Startup ครับ

การใช้งาน

เปิด OBS ขึ้น ให้ไปที่เมนู View > Docks > Custom Browser Docks

  • Dock Name : Record Control
  • URL : http://127.0.0.1/OBSCommand/
  • กด Apply และ Close ครับ

ไปที่ ให้ไปที่เมนู View > Docks อีกครั้งครับ ติ๊กเลือก Record Control ครับ

เสร็จเรียบร้อยครับ ทดลอง Start/Stop Recording ได้เลยครับ

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top