ส่งภาพจากคนละที่เข้า OBS Studio ด้วยเครื่องมือ OBS.Ninja

ปกติเวลาเราจะส่งภาพหรือวีดิโปจากเครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึง เราก็จะใช้ NDI แต่มีข้อจำกัดว่าเครื่องทั้ง 2 เครื่องต้องอยู่ใน Network เดียวกัน แล้วในกรณีที่ไม่อยู่ใน Network เดียวกัน อยู่คนละสาขาล่ะ จะทำอย่างไร

วันนี้อยากแชร์เครื่องมือดีๆ อีกตัวครับ เครื่องมือนี้ชื่อว่า obs.ninja

OBS.Ninja คืออะไร ?

  • เป็นเครื่องมือที่ฟรี! / ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้ง /ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • สามารถนำวิดีโอจากสมาร์ทโฟน / คอมพิวเตอร์ เข้า OBS ได้โดยตรง
  • ใช้เทคโนโลยีการส่งต่อแบบ Peer-to-Peer ทำให้มีความเป็นส่วนตัว
  • ความหน่วงต่ำมาก (ultra-low latency)

วิธีการใช้งาน

เปิดเว็บไซต์ https://obs.ninja

#สมมติว่านี่คือสาขาที่เชียงใหม่
ถ้าต้องการแชร์ Video และ Audio ให้เลือกที่ Add your Camera to OBS

เลือก Video Source กับ Audio Source ที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Press When Ready

หรือใครจะ Advance ทำ Picture in Picture ใน OBS แล้วส่งออกเป็น VirtualCam ออกไปยัง obs.ninja ก็ได้นะครับ

ระบบก็จะแสดง URL เราก็กด Copy เพื่อส่งไปให้ #สาขาที่กรุงเทพ

ถ้าต้องการแชร์ Powerpoint ก็เลือก Remote Screenshare into OBS

กดปุ่ม Select Screen to Share จะเด้ง popup ขึ้นมา อารมณ์คล้าย Share Screen ของ Zoom

กด Tab Application windows แล้วเลือก Powerpoint ของเราครับ และกดปุ่ม Share

ระบบก็จะแสดง URL เราก็กด Copy เพื่อส่งไปให้ #สาขาที่กรุงเทพ

#สมมติว่านี่คือสาขาที่กรุงเทพฯ
เปิดโปรแกรม OBS ขึ้น Add Source เป็น Browser วาง URL ที่ได้มาจาก #สาขาเชียงใหม่

เสร็จเรียบร้อยครับ

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top