นำภาพและเสียงจาก OBS ไปแสดงยัง ZOOM Meeting

ถ้าเราต้องการนำภาพและเสียงไปแสดงยังโปรแกรม Conference ต่างๆ เช่น ZOOM Meeting หรือ MS Team ปัญหาอย่างนึงที่เจอบ่อยๆ คือใช้ Output Virtual Camera ส่งออกไป ทำให้มีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียง บทความนี้เราจะมาใช้ Output NDI แทน Virtual Camera กันครับ ในขั้นตอนแรกจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง OBS-NDI NewTek NDI™ กันก่อนนะครับ

ดาวน์โหลด OBS-NDI NewTek NDI™

obs-ndi – NewTek NDI™ integration into OBS Studio

https://obsproject.com/forum/resources/obs-ndi-newtek-ndi%E2%84%A2-integration-into-obs-studio.528/

ติดตั้ง OBS-NDI NewTek NDI™

ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ obs-ndi-4.9.0-Windows-Installer.exe แล้วติดตั้งตามขั้นตอนเลยครับ

ดาวน์โหลด NDI® Tools

NDI® Tools

https://ndi.tv/tools/#download-tools

เลือกตามระบบปฏิบัติของท่านเลยนะครับ

ติดตั้ง NDI® Tools

ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ติดตั้ง NDI 4 Tools.exe และติดตั้งตามลำดับ

ตั้งค่า OBS NDI Output

เปิด OBS Studio ขึ้นมา แล้วเลือกเมนู Tools > NDI Output settings

ติ๊กถูกที่ Main Output และกด OK

ตั้งค่า Webcam Input

เปิดโปรแกรม Webcam Input (NDI Virtual Input) ที่ได้จากการติดตั้ง NDI Tool จาก Start Menu เลือกชื่อ NDI ที่เป็น OBS

เลือก Video Resolution ที่ต้องการ

ปรับ Level ของ Audio ตามต้องการ

ตั้งค่า ZOOM Meeting

ตั้งค่า Video เลือก Camera เป็น NewTek NDI Video ครับ

ตั้งค่า Audio เลือก Microphone เป็น Line (NewTek NDI Audio)

แค่นี้เราก็สามารถส่งภาพและเสียงจาก OBS Studio ไปยัง ZOOM Meeting หรือโปรแกรม Conference อื่นๆ ได้แล้วครับ

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top