ควบคุม Media Source ด้วย Plugin Media Controls

ความสามารถอย่างนึงที่ถูกเรียกร้องกันมานานคืออยากควบคุมวีดิโอใน OBS วันนี้มีคนใจดีทำ Plugin ที่เป็น Frontend เข้ามาอยู่ในหน้าของ OBS ทำให้เราควบคุมวีดิโอได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด Plugin

https://obsproject.com/forum/resources/media-controls.1032/download

การติดตั้ง

เมื่อดาวน์โหลดไฟลมาแล้วให้แตกไฟล์ไปยัง C:\Program Files\obs-studio นะครับ

การใช้งาน

เปิด OBS ขึ้นมา ให้ไปที่เมนู View > Docks > เลือก Media Controls ครับ

ต่อไปให้เรากดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Media Source และเลือก VDO ที่เราต้องการเข้ามาใน OBS นะครับ

แค่นี้ VDO ของเราก็จะเข้ามาอยู่ Media Controls เรียบร้อยครับ

ความสามารถของ Media Controls

  • Seek time code : เลื่อนวีดิโอไปยังเวลาที่ต้องการ
  • Previous : ไปยังวีดิโอก่อนหน้า *ใช้กับ VLC Video Source
  • Reset : เริ่มต้นวีดิโอใหม่
  • Play and Pause : เล่นและหยุดชั่วคราว
  • Stop : หยุดวีดิโอ
  • Next : ไปยังวีดิโอต่อไป *ใช้กับ VLC Video Source
  • Time Show Decimals : แสดงเวลาแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  • Show Time Remaining : แสดงเวลาที่เหลืออยู่
  • Show All Media Source : แสดงทุกวีดิโอ

The best solutions usually aren’t free
Contact Us : m.me/pramuan.pao

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top